Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23.09.2020

Kraków dnia 09.09.2020 r

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki pod firmą MIX Electronics  Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23.09.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie o godzinie 11:00.

Z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3.Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i  jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Spółki.

6.Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh. będzie wyłożona w siedzibie  Spółki w Krakowie przez trzy powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. 9-15.

Zarząd Mix Electronics S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

Brak aktualnych informacji.

W przygotowaniu…